Bulgaristan Pasaportu E-Randevu

bulgaristan-pasaportu-alimi-bulgaria-passaport-bulgaria-bulgaristanbursakonsoloslugu-balkan-travel

Bulgaristan Pasaportu almak isteyen kişiler e-randevu yolu ile randevu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Öncelikle belirtmek isteriz ki Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği, Kırmızı Pasaport randevusunu yalnızca çevrimiçi ortam üzerinden kabul etmektedir. Bulgaristan Pasaportu için randevu başvurusu yalnızca şahsen yapılabilir. Bulgaristan Pasaportu E-Randevu için resmi internet sitesi; https://www.consulatebg.eu

Bulgaristan Başkonsolosluğuna yapılan pasaport ve Bulgaristan Kimlik Kartı çıkartma ve uzatma işlemleri ile ilgili tüm dilekçeler elektronik ortam üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemler için gerekli olan evraklar; Dilekçenin kopyası, resim ve PDF formatları yolu ile taratılmış, başvuru ile istenilen ek evraklar eksiksiz bir şekilde başvuru esnasında hazır bulundurulmalıdır.

Bulgaristan Kırmızı Pasaport Başvurusu

Bulgaristan’a yapılacak olan tüm seyahatlerde, kısa dönem Bulgaristan vize işlemleri ve kırmızı pasaport randevusu artık çevrimiçi ortamlarda yapılabilmektedir. Yürürlüğe giren yeni çevrimiçi uygulamayla birlikte Bulgaristan Büyükelçiliği ve Bulgaristan Konsolosluğunun iş yükü azalmış ve işlem süreleri oldukça kısalmıştır.

Başvuruda bulunacak olan kişinin kendisine en yakın görev bölgesindeki temsilcilik üzerinden Bulgaristan Ankara BüyükelçiliğiBulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, Bulgaristan Bursa Konsolosluğu vize/pasaport işlemlerini, D vize uzatma işlemlerini, Bulgar pasaportu yenileme işlemlerini çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirebilmektedir.

E-randevu sistemiyle Bulgaristan vatandaşları, çifte vatandaşlığı olanlar pasaport ve kimlik işlemlerini https://ebds.perfectbg.com/ adresi üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.

Bulgaristan vize başvurusunda bulunan kişiler, Bulgaristan vizesi süreç takipleri için https://www.consulatebg.eu/status adresine girerek pasaport numaralarıyla Bulgaristan pasaportunun başvurusunun durumu hakkında gerekli bilgiye ulaşabilirler. 

Bulgaristan kırmızı pasaport başvurusunda bulunmak, pasaport yenilemek, pasaportu uzatmak için gereken evraklar ve Zayavlenie, başvuru sırasında Bulgaristan Konsolosluğu’na mutlaka iletilmelidir. 

Bulgaristan Pasaportu ve Bulgaristan Kimlik Kartı Elektronik Başvuru Evrakları Nelerdir?

 • Dilekçe gerekmektedir.
 • Bulgaristan İkametgâh Belgesi kopyası veya aslı gerekmektedir.
 • Bulgaristan Doğum Belgesi kopyası veya aslı gerekmektedir.
 • Bulgaristan Pasaportu ve Kimlik Kartı kopyası veya aslı gerekmektedir.

İhtiyaç Halinde Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru yapacak olan aday, 18 yaşından küçük ise anne ve babanın Bulgaristan kimlik belgeleri (Pasaport ve Liçna Karta) gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan aday, ilk kez başvuruda bulunuyorsa ve 18 yaş üzeri ise şahit olarak gösterebileceği akrabalık ilişkisi bulunan (2) iki kişinin kimlik belgesinin kopyası gerekmektedir.

Elektronik Başvuru İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Çıkmış pasaportlar, başvurunun yapıldığı tarih sürecinden itibaren en erken (3) üç ay sonra şahsen veya vekâlet verilen kişi tarafından teslim alınabilir.

Başvuru yapan ve 18 yaşından küçük adaylar, Bulgaristan konsolosluğuna evrakları teslim ederken yanlarında ebeveynleri de bulunmalıdır.

Bulgaristan Vatandaşları için Türkiye’de Pasaport ve Kimlik Kartı Çıkartma veya Uzatma ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

Yurt dışında yaşamakta olan her Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı, pasaport çıkartmak veya pasaport süresini uzatmak için yaşadığı ülkede bulunan Bulgaristan’ın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri olan Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu veya Bulgaristan Bursa Konsolosluğu’na da bu isteği için başvuru yapabilir.

Bulgaristan Kimlik Kartı (Liçna Karta) ve Pasaportu İle İlgili Zorunlu Olanlar

 • Bulgaristan Pasaportu için yapılan başvurularda doldurulması gereken dilekçe, şahsi olarak teslim edilmelidir. Bu durumun sebebi ise, başvuru sahibinin imzasının, parmak izinin ve yüzünün dijital olarak kayıt altına alınması zorunlu bir işlemdir. Pasaport için verilen dilekçe, bu teknik ihtiyaçların karşılanamadığı Bulgaristan Cumhuriyeti Temsilciliklerinde yapılamamaktadır.
 • Bulgaristan Kimlik Kartı (Liçna Karta) başvurularında teknik yetersizlik olan temsilciliklerde, dilekçenin yanı sıra istenen teknik özelliklerde çekilmiş biyometrik fotoğraf talebinde bulunulmaktadır.
 • Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarına göre her vatandaşın tek bir pasaporta sahip olma hakkı bulunmaktadır. Yeni pasaportunuzu teslim alacağınız zaman, eski pasaportunuzu yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir. Kimlik değeri taşımakta olan, yeni herhangi bir belge alındığında eğer varsa aynı türden eski belgenin iade işleminin yapılması zorunludur.
 • Süresi dolmuş olan Bulgaristan Pasaportu, üç ay içerisinde Bulgaristan’ın Türkiye’de yer alan Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu, Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği veya Bulgaristan Bursa Konsolosluğu temsilciliklerine teslim edilmelidir. Bulgaristan Pasaportu, sadece devam eden yabancı ülke vizeleri veya pasaport mühürleri gibi kullanımı için zorunluluk gereken durumlar kanıtlandığı takdirde geçici bir süreliğine pasaport sahibinde kalabilir. Kişiye verilen bu süre sona erdiği zaman, pasaport yine (3) üç ay içerisinde iade edilmek zorundadır.
 • Bulgaristan Cumhuriyeti, vatandaşların kişisel ve resmi belgelerini korumakla yükümlüdür.

Bulgaristan Kimlik Kartı ve Pasaportu İle İlgili İşlem Süreleri Nedir?

 • İşlemler için sağlanmış olan evraklarda veya evrak içeriklerinde eksiklikler ve hatalar tespit edildiği takdirde, düzeltilmeleri hakkında temsilcilik başvuru sahibine (7) yedi iş günü içerisinde bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Bilgilendirmenin tarafınıza yapıldığı tarih süresinden itibaren yapılan başvurudaki hatalar ve eksikler aday tarafından giderilmediği takdirde pasaport ile ilgili tüm işlemler sonlandırılmaktadır.
 • Bulgaristan’daki ilgili resmi kurum tarafından pasaport ile ilgili yapılan işlemlerin tamamlandığına dair doğrulama işlemi geldikten sonra, Bulgaristan’ın Türkiye’deki ilgili temsilciliği başvuru sahibini (7) yedi iş günü içerisinde bilgilendirir.
 • Türkiye’den Bulgaristan’ın resmi temsilciliklerine eksiksiz olarak yapılan kimlik kartı, pasaport çıkartma ve uzatma başvuruları 90 gün içerisinde sonuçlanır. Dönemsel olarak veya duruma bağlı olarak sürede değişiklik olabilmektedir.
 • Pasaportun zarar görmesi veya herhangi bir sebepten dolayı kaybedilmesi gibi durumlarda, yerel güvenlik güçleri bilgilendirilmeli ve buradan alınacak olan belge ile Bulgaristan’ın Türkiye’de olan Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu veya Bulgaristan Bursa Konsolosluğu temsilciliklerinden birine (3) üç gün içerisinde mutlaka bilgi verilmelidir. Bu gibi durumlarda yeni pasaport veya geçici bir pasaport için başvuru yapılması gerekmektedir.

Bulgaristan Geçici Pasaportu Nedir?

Bulgaristan Geçici Pasaportu 12 ay (1 Yıl) geçerlilik süresine sahiptir. Belirtilmiş olan bu süre Bulgaristan’a dönmek için gerekli zaman ile tutarlıdır. Bulgaristan Geçici Pasaportu sadece yurt dışında yaşamakta olan, yolculuk için kim olduğunu kanıtlayan gerekli resmi belgelere sahip kişilere veya Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir.

14 ile 18 Yaş Arasındaki Çocuklar İçin Bulgaristan Kimlik Kartı ve Pasaport İşlemleri

 • 18 yaşının altındaki kişiler pasaport veya kimlik kartı ihtiyaçlarını, ilgili konsolosluk görevlisi huzurunda izin imzaları olacak şekilde atar. Bulgaristan Pasaportu başvurusunda ayrıca çocuğun doğum belgesinin orijinali ve kopyası da hazır olması gerekmektedir.
 • 14 yaşının altındaki çocuklar için yapılan başvurularda ne çocuktan ne de velilerinden herhangi bir imza alınmamaktadır.
 • Henüz Reşit olmayan başvuru sahiplerinin belgeleri ebeveynleri veya vekâlet verilen Bulgaristan vatandaşı kişiler tarafından imza karşılığında, Bulgaristan’ın Türkiye’de olan Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu veya Bulgaristan Bursa Konsolosluğu temsilciliklerinden herhangi birinden teslim alınmaktadır.
 • Anne veya babadan herhangi birinin imzaya katılamama durumunda tek ebeveynin imzası da gerekli şartlar yerine getirilecek şekilde geçerli olabilmektedir. Bulgaristan Pasaportu için gerekli işlemlere katılamayan aile üyesinin, noter onaylı ve Bulgaristan diline çevrilmiş vekâlet, pasaport çıkartma izni ve yurtdışına yolculuk izni olması gerekmektedir.
 • Boşanma gibi durumlarda alınan velilik hakları, vefatlarda veya uzun süre aile üyelerinden birinden haber alınamadığı ve benzeri durumlarda, gerekli devlet dairelerinden alınacak olan belgelerin de başvuru sürecinde hazır tutulması gerekmektedir.